0

การจัดส่งสินค้า

บริษัทเค-เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล มีบริการจัดส่งสินค้าไปยังปลายทางทั่วประเทศไทย (ตามข้อกำหนดของไปรษณีย์ไทย) โดยมีรายละเอียดค่าบริการ ดังนี้

  • สำหรับยอดซื้อที่มีมูลค่า (หลังหักส่วนลด) ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่งภายในประเทศไทย
  • สำหรับยอดซื้อที่มีมูลค่า (หลังหักส่วนลด) น้อยกว่า 5,000 บาท มีค่าจัดส่งภายในประเทศไทยแบบ EMS 150 บาท 


บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจัดส่งสินค้าออกนอกอาณาเขตของประเทศไทย
สินค้าจะได้รับการจัดส่งภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับหลักฐานการชำระเงิน โดยจะส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย (ลงทะเบียน/EMS)
บริษัทเค-เทรดฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี

บริษัท เค-เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)                            

  1023 ทีพีเอส บิลดิ้ง ชั้น1 ถนนพัฒนาการ
      แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 
     0-2711-4700
      ua@k-trade-international.com
  วันจันทร์ - วันศุกร์: 9.00 น. - 18.00 น. 

® 2019 urban aktiv. All Rights Reserved.