0

นโยบายรับประกันสินค้า

สินค้าภายใต้การนำเข้าของบริษัท เค-เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้การรับประกันประกันสินค้านับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าจากร้านค้า/ตัวแทนจำหน่าย (วัน เดือน ปีที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน) โดยการรับประกันจะครอบคลุมความบกพร่องของสินค้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตเท่านั้น ไม่รวมถึงกรณีความผิดพลาดจากการใช้งาน การใช้งานที่ผิดวิธี สินค้าที่ผ่านการดัดแปลง ต่อเติมให้ผิดไปจากรูปร่างเดิมหรือการดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสม โดยผู้ซื้อจะต้องแสดงเอกสารประกอบการเคลมประกันสินค้า ดังนี้

  • สินค้าที่ชำรุด
  • ใบเสร็จรับเงิน ระบุวัน เดือน ปีที่ซื้อสินค้า (สามารถใช้สำเนาหรือรูปถ่ายแทนได้)

**เฉพาะลูกค้าส่งสินค้าเคลมทางไปรษณีย์ จะมีค่าดำเนินการจัดส่งสินค้ากลับ 150 บาท**

ระยะเวลาในการรับประกันสินค้า

สินค้าแต่ละแบรนด์มีระยะเวลาในการรับประกันสินค้าไม่เท่ากัน โดยจะเริ่มนับอายุการรับประกันจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินเป็นสำคัญ กรณีที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน (สำเนา/รูปถ่าย) บริษัทฯจะใช้ปีที่ผลิตสินค้ารุ่นนั้นเป็นปีตั้งต้น รายละเอียดระยะเวลาการรับประกันแต่ละแบรนด์ มีดังนี้


MARIN
Carbon Fibre Frames and Forks: 5 ปี
Rigid Frames and Forks: ตลอดการใช้งาน
Full Suspension Frames: 5 ปี
ORTLIEB
รับประกัน 5 ปี
SKS
รับประกัน 5 ปี
tubus
รับประกัน 30 ปี
racktime
รับประกัน 10 ปี
busch+muller
รับประกัน 6 เดือน
Hebie
รับประกัน 1 ปี
CabinZero
รับประกัน 10 - 25 ปี
METODO
ไม่รับประกัน
pacsafe
กระเป๋า รับประกัน 5 ปี
Accessories รับประกัน 2 ปี
FX Creations
ไม่รับประกัน
Esbit
รับประกัน 7 วัน
Ticket To The Moon
รับประกัน 10 ปี
N-rit
ไม่รับประกัน
P.A.C.
ไม่รับประกันติดต่อแผนกรับประกันสินค้าหรือ


กรอกข้อมูลเพื่อขอเคลมสินค้า (คลิกที่นี่)

บริษัท เค-เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)                            

  1023 ทีพีเอส บิลดิ้ง ชั้น1 ถนนพัฒนาการ
      แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 
     0-2711-4700
      ua@k-trade-international.com
  วันจันทร์ - วันศุกร์: 9.00 น. - 18.00 น. 

® 2019 urban aktiv. All Rights Reserved.